IZO Protect

IZO PROTECT

Sustav ulaznih vrata sa posebno dizajniranim profilima. Za ulazna vrata tendencija je bila izraditi profile koji će moći primiti ojačanja sa što većim statičkim otporom prema savijanju.

Dodatno povećanje već postignute izvanredne krutosti daju zavarljive kutne spojnice koje su obavezne.

Vrata se najčešće izrađuju kao koopertivni rezultat između investitora, proizvođaća vratnih panela i nas kao nosioca radova izrade okvira, okivanja, ugradnje vratnog panela i ugradnje samih vratiju na građevinskom objektu

Vrata mogu biti osobna kreacija stranke na temelju razmještaja prečki, stakla i punih panela.

Standardna visina dovratnika 81 mm a vratnog krila 126 mm. Dubina ugradnje profila je 74 mm. Dubina ugradnje vratnih panela je 40 mm.